Vážení rodiče, přátelé školy,

dovolte mi, abych jménem MJZŠ a i jménem svým poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a samotné realizaci oslav "90. výročí položení základního kamene místní školy a 100 let vzniku republiky":

 

- paní Anně Holeyšovské (organizace celých oslav)

- paní starostce Petře Piskáčkové (za vstřícný přístup, podporu a zapůjčení historických dokumentů)

- paní Jiřině Klímové (výzdoba školy)

- paní PaedDr. Miroslavě Hrdinové (příprava propagace, výzdoba školy)

- paní Bc. Jiřině Polidarové (zajištění materiálu z archivu Kladno)

- pedagogickému sboru

- paním kuchařkám

- panu školníkovi

- paním uklízečkám

- SDH Hřebeč, SK Hřebeč, ČRM MO Hřebeč, Junák Stráž Lidic z Buštěhradu

- všem občanům, kteří zapůjčili materiály.

 

Děkujeme za hojnou účast. Bylo nám potěšením tuto akci zrealizovat pro občany naší obce, ale i pro širší veřejnost.

 

Mgr. Jindřiška Čermáková, ředitelka školy