Evaluace čtenářské gramotnosti

Ředitelské písemné práce z českého jazyka

Listopad 2018

3. ročník
Test z Čj psalo celkem 18 žáků. Písemná práce nebyla formou výběru z možností jako u vyšších ročníků, ale formou doplňování gramatických jevů nebo určování mluvnických kategorií. Celkem mohli žáci získat 68 bodů za všechny správné odpovědi (1224 bodů za třídu). Úspěšnost třídy jako celku byla 83 %. Všichni žáci dosáhli nadpolovičního počtu bodů.

5. ročník
Test byl náročný a rozsáhlý, 30 otázek formou SCIO testů, 3 z nich obsahovaly učivo, které se učí žáci až ve 2. pololetí. Přesto si s ním poradili velmi slušně.
5. A
Testování se zúčastnilo celkem 13 žáků. Úspěšnost třídy je 54,62%. 7 žáků bylo úspěšných na 50 a více procent.
5. B
Testování se zúčastnilo celkem 13 žáků. Úspěšnost třídy je 48,97%. 5 žáků dosáhlo více než 50ti
procentní úspěšnosti.

9. ročník
Test psalo celkem 6 žáků. Nejvyšší možný počet bodů k dosažení bylo 20, formou výběru jedné správné odpovědi. Celková úspěšnost třídy činila 59,17%.