Asistentky pedagoga

Markéta Chaloupková

Vedoucí asistentka pedagoga

chaloupkova@zshrebec.cz

Jiřina Kothanová

Martina Landová Dis.

Marcela Helcl

marcela.helcl@zshrebec.cz

 

Mgr. Jiřina Polidarová

Kristýna Zeithamlová

Aneta Opatrná Dis.

Veronika Nováková