Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. ročníku MJZŠ Hřebeč se bude konat v prostorách ...

Co potřebuji donést?

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- pas u cizinců

Na místě bude možnost vyplnit žádost k zápisu a zápisní lístek (v elektronické podobě formuláře na webových stránkách školy).

Cílem zápisu je ověření školní zralosti dítěte, zda a jak je dítě připraveno na vstup do 1. ročníku. Zápis se nese v duchu volného rozhovoru a jednoduchých testů prováděných hravou formou. Sledují se zejména komunikační schopnosti dítěte, kvalita projevu, způsob držení tužky, rozpoznání barev a základních geometrických tvarů.

Během rozhovoru s dítětem je rovněž sledována a posuzována slovní zásoba jedince a kvalita řečových dovedností.

Odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce, který žádá odklad plnění povinné školní docházky je povinen se k zápisu dostavit v řádném termínu.

Je nutné vyplnit "Žádost o odklad povinné školní docházky" a vrátit zpět vedení školy do 31. 5. 2024 (nejpozději).

Součástí žádosti o odklad povinné školní docházky je doporučení:

- pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra

- doporučení dětského lékaře dítěte