skola2021prosinec

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Virtuální prohlídka školy

Sdílení zkušeností s 10. ZŠ Kladno

Spolupráce mezi školami

Naše škola začala od nového roku 2024 spolupracovat s 10. ZŠ Kladno.

Tato vzájemná iniciativa se, pro začátek, týká sdílení zkušeností asistentů pedagoga.

Cenné zkušenosti, které asistenti během let nasbírali ve svých školách, poskytnou kolegům. Cílem je zlepšit inspirativní prostředí pro žáky se SPU či žáky s IVP a posílení kompetencí AP. Dále se zaměříme na ideální vytvoření prostoru pro vzájemnou podporu a výměnu osvědčených postupů.

Obě školy plánují pravidelná setkávání, která se zaměří na komunikaci a sdílení materiálů, zdrojů, které budou k dispozici nejen asistentům pedagoga, ale i pedagogům, kteří úzce s AP spolupracují.

Věříme, že i tato cesta povede ke zkvalitnění výuky na naší škole.


EUPES-logo-projektu-barevne-male