IMG 20190606 WA0025 small

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Jídelna - upozornění

Žádáme zákonné zástupce našich žáků, aby svým dětem včas objednávali stravu, nejlépe na 14 dní dopředu!!!

Informace pro strávníky

Viz přiložený odkaz.

Pomůcky pro prvňáčky

Viz přiložený odkaz.

Poděkování

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2019/2020 dochází v naší škole k malým prostorovým změnám.
Z kanceláří, které jste navštěvovali v prvním patře, (kancelář ředitelky školy, zástupkyně ředitelky školy, asistentky školy a vedoucí školní jídelny) se během školních prázdnin stala třída pro naše žáky.
Všechny kanceláře výše zmíněných se přesunuly do bývalého bytového prostoru v podkroví školy v levé části školy.
Rádi bychom poděkovali za organizaci celé rekonstrukce, která byla velmi náročná a v současné době nadále probíhá, paní starostce Petře Piskáčkové, panu místostarostovi Ivovi Tichému a našemu panu školníkovi Karolovi Sanetríkovi.

Věříme, že se Vám nové prostory budou líbit.

Sledujte naše webové stránky, v následujících dnech budou zveřejněny další informace k zahájení školního roku.

Projekt "Chytrá škola" - Grant O2 2019

Další chystaný projekt ve školním roce 2019/2020 vychází ze získání grantu společnosti O2. Základním cílem našeho projektu je dokázat žákům riziko a velké nebezpečí z neuváženého chování na internetu, psychický dopad na jednotlivé aktéry i kolektiv.

Rádi bychom mezi žáky vyvolali zájem a diskuzi, kdy se sami pokusí o návrh změn, vedoucích ke snížení rizika kyberšikany v jejich okolí, neboť i jeden "zachráněný" je velký úspěch - zachráněným v tomto projektu máme na mysli nejen potencionální oběť, ale i potencionálního pachatele, kterého se povede přesvědčit, proč to nedělat.EUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150