IMG 20190606 WA0025 small

Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola.
Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí.

Více o škole

Ples 2020

Lístky jsou v prodeji od 20. 1. 2020 v kanceláři školy u paní Nádeníčkové.

ples2020

Viz přiložený odkaz.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

Žádáme rodiče, aby dodržovali včasné vyzvedávání svých dětí ze školní družiny!!!

Provoz ranní ŠD

Upozorňujeme rodiče, že přijímání dětí do ranní družiny je od 6:30 do 7:15!!!

Plavání ve 2. pololetí 2019/2020 - III. IV. V.

20191119 Prezentace činnosti PŠ Medúza

Viz přiložený odkaz.

Projekt "Chytrá škola" - Grant O2 2019

Další chystaný projekt ve školním roce 2019/2020 vychází ze získání grantu společnosti O2. Základním cílem našeho projektu je dokázat žákům riziko a velké nebezpečí z neuváženého chování na internetu, psychický dopad na jednotlivé aktéry i kolektiv.

Rádi bychom mezi žáky vyvolali zájem a diskuzi, kdy se sami pokusí o návrh změn, vedoucích ke snížení rizika kyberšikany v jejich okolí, neboť i jeden "zachráněný" je velký úspěch - zachráněným v tomto projektu máme na mysli nejen potencionální oběť, ale i potencionálního pachatele, kterého se povede přesvědčit, proč to nedělat.EUPES-logo-projektu-barevne-malevega-primarni-prevence150x150