Školní rok 2022/2023

Číslo účtu pro obědy: 107–6502150217/0100