Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč oznamuje, že "Zápis do 1.třídy" bude probíhat
ve dnech 12. - 16. 4. 2021 v čase od 8:00 do 14:00 hodin (v případě potřeby změny času po individuální domluvě s vedením školy).

Příslušné formuláře k zápisu do 1. třídy naleznete v příloze.

Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem a přinesena do školy v termínu od 5. 4. – 16. 4. 2021. K přihlášce nutné přiložit rodný list dítěte buď v digitální formě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě (prostá kopie).

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy (6323j5g),
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- osobním podáním ve škole,
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Je možnost také vyplnit přihlášky přímo ve škole (po telefonické domluvě či mailové domluvě).

Zápisový lístek do 1.třídy 2021-22.docx

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání do 1.třídy 2021-22.docx

Žádost o odklad povinné školní docházky 2021-22.docx

 Kritéria přijetí žáků do 1. třídy:
- odklad povinné školní docházky z loňského roku,
- spádová oblast (trvalé bydliště dítěte),
- starší sourozenec ve škole.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. třídy bude vyvěšeno na  vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy dne 19. 4. 2021.
Budoucí prvňáčci budou mít svá registrační čísla.
Písemné „Rozhodnutí o přijetí“ si rodiče mohou vyzvednou osobně v kanceláři školy po telefonické domluvě.
Písemné "Rozhodnutí o nepřijetí" škola zasílá poštou.
Při  "Žádosti o odklad" se dostavte do školy do konce 21. 5. 2021 s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, jinak s Vámi bude přerušeno správní řízení a opětovně zahájeno až po dodání požadovaných dokladů. Zde se také dozvíte termín vyzvednutí rozhodnutí o odkladu školní docházky Vašeho dítěte.