Zápis do 1.třídy


Zápis do 1. ročníku se bude konat dne 6. 4. 2022 od 13:00 do 18:00 hodin

(zápis bude probíhat ve dvou skupinách)

Den otevřených dveří se bude konat ve dnech 7. - 9. 3. 2022 (viz pozvánka na webových stránkách)

Co je potřeba donést:

- rodný list dítěte, 

- občanský průkaz zákonného zástupce, pas u cizinců,

- vyplněnou žádost k zápisu a zápisní list do 1. ročníku (bude k dispozici na webových stránkách školy, popřípadě v den zápisu ve škole).

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce, který žádá odklad plnění povinné školní docházky svého dítěte je povinen se k zápisu dostavit v řádném termínu. 

Co je potřeba donést:

- vyplněnou žádost k odkladu povinné školní docházky (bude k dispozici na webových stránkách školy, popřípadě v den zápisu ve škole),

- doporučení z pedagogicko - psychologické poradny či speciálně - pedagogického centra (nejpozději do 31. 5. 2022),

- doporučení ošetřujícího dětského lékaře - pediatr (nejpozději do 31. 5. 2022).

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

- základní sebeobsluhu (přezouvání, převlékání, osobní hygienu),

- udržet určitý denní režim (dítě by mělo chodit včas spát a být schopno ráno vstávat, prvňáček by měl být schopen odbourat odpolední spánek),

- udržet pozornost a splnit jednoduchý úkol, i když se během jeho řešení vyskytnou problémy,

- správně držet tužku, umět stříhat, lepit,

- znát pravidla slušného chování (umět se chovat ke svým spolužákům a k dospělým),

- znát svoje jméno, příjmení, jméno a příjmení svých rodičů a také adresu, kde bydlí.

Budeme se na naše budoucí prvňáčky těšit.