Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč je plně organizovaná škola. Zřizovatelem je Obec Hřebeč. Žáci školy jsou z obce Hřebeč a okolních obcí. Škola je známá tím, že má dobré zkušenosti a podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – je bezbariérová a zaměstnává asistenty pedagoga.