Dne 12. 11. 2022 proběhlo ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně křtění knihy - poezie dětí z MJZŠ Hřebeč.

Velké díky patří paní vedoucí vychovatelce Anně Holeyšovské za skvělou organizaci celé této akce, panu řediteli muzea PhDr. Zdeňkovi Kuchyňkovi, který dětem popřál a knihu předal.

O hudební doprovod se postaral pan učitel Emil Červený, jemu také moc děkujeme.